En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Delmålet fokuserar på makten över samhället, och handlar i första hand om kvinnors bristande politiska och ekonomiska makt och inflytande. Målet omfattar möjligheterna att påverka vilka frågor som hamnar på dagordningen och innehållet i de beslut som fattas. Samt möjligheterna att delta i och påverka de processer som formar våra föreställningar, tankar och idéer om oss själva och om samhället, inte minst inom kulturen, medierna, folkbildningen och utbildningsväsendet.


Mer information

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns mer information om delmål 1.
Jämn fördelning av makt och inflytande (jamstalldhetsmyndigheten.se)