Ekonomisk jämställdhet

Män tjänar mer pengar än kvinnor och inkomstgapet mellan könen ökar. Men förutom lön är det många andra faktorer som bidrar till att kvinnor inte har samma förutsättningar som män till ekonomisk självständighet, bland annat villkoren på arbetsmarknaden, skatte- och pensionssystemen, sjuktal och det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Delmålet omfattar att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar när det gäller tillgången till arbete, och att de ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

En utgångspunkt är att kvinnor och män ses som individuellt ansvariga för sin försörjning och att skatter och socialförsäkringar som är knutna till individen främjar en jämn fördelning av både betalt och obetalt arbete.

Delmålet omfattar även företagande. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa och generera en inkomst. Det avlönade arbetet ska inte bara ge ekonomisk självständighet i förvärvsaktiv ålder, utan också innebära ekonomisk trygghet och självständighet under pensionsåren.


Mer information

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns mer information om delmål 2.
Ekonomisk jämställdhet (jamstalldhetsmyndigheten.se)